banner_20thang8_copy

Hội Cà phê tỉnh Sơn La

19 đường Tô Hiệu, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La


Tên Doanh nghiệp: Hội Cà phê tỉnh Sơn La

Tên tiếng Anh: Son La Coffee Board

Người đại diện: Ông Vương Văn Hải - Chủ tịch

Địa chỉ: 19 đường Tô Hiệu, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La

Email: vuonghaisla@gmail.com

Tel: 0913252047

Fax:

Website:

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_diep_cefe

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn

Website is designed at tnweb.vn