banner_20thang8_copy

Công ty CP Agrexport

Lầu 6, số 135 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM


Tên Doanh nghiệp / Tổ chức: Công ty CP Agrexport

Tên tiếng Anh: Agrexport Joint Stock Company

Người đại diện: Ông Nguyễn Phi Khanh - GĐ

Địa chỉ: Lầu 6, số 135 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Email: agrexport@gmail.com

Tel: (028) 38242770

Fax: (028) 38227280

Website:

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_diep_cefe

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn

Website is designed at tnweb.vn