banner_20thang8_copy

Công ty CP VINACAFÉ Biên Hòa

KCN Biên hòa I, Đồng Nai

 

Tên Doanh nghiệp / Tổ chức: Công ty CP VINACAFÉ Biên Hòa

Tên tiếng Anh: VINACAFÉ Bien Hoa Joint Stock Company

Người đại diện: Ông Lê Hữu Thăng - TGĐ

Địa chỉ: KCN Biên hòa I, Đồng Nai

Email: vinacafe@vinacafebienhoa.com

Tel: (0251)3836554/ 3834740

Fax: (0251)3834967/ 3836108

Website: www.vinacafebienhoa.com.vn

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_diep_cefe

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn

Website is designed at tnweb.vn