banner_20thang8_copy

Chi nhánh Tổng Công ty Cà phê Việt Nam - Công ty TNHH MTV - Trung tâm XNK Vinacafe

Lô F5, đường N5-D3, Khu Cộng nghiệp Nam Tân Uyên, Tx Tân Uyên, Bình Dương


Tên Doanh nghiệp / Tổ chức: Chi nhánh Tổng Công ty Cà phê Việt Nam - Công ty TNHH MTV - Trung tâm XNK Vinacafe

Tên tiếng Anh: Vinacafe Branch - Vinacafe Import Export Center

Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Kiệp - GĐ

Địa chỉ: Lô F5, đường N5-D3, Khu Cộng nghiệp Nam Tân Uyên, Tx Tân Uyên, Bình Dương

Email: huyentrangvinacafe@gmail.com

Tel: (0274)3839838

Fax: (0274)3839968

Website:

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_diep_cefe

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn

Website is designed at tnweb.vn