banner_20thang8_copy

Công ty CP Cơ khí Vina Nha Trang

Lô A7-A10 Cụm công nghiệp Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa

 

Tên Doanh nghiệp: Công ty CP Cơ khí Vina Nha Trang

Tên tiếng Anh: Vina Nha Trang Engineering Joint Stock Company

Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Hoàng - TGĐ

Địa chỉ: Lô A7-A10 Cụm công nghiệp Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa

Email: info@vinanhatrang.vn

Tel: (0258)3771194-3771195

Fax: (0258)3771153

Website: www.vinanhatrang.vn

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_diep_cefe

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn

Website is designed at tnweb.vn