banner_20thang8_copy

Công ty CP Cà phê Phúc Sinh Sơn La

Bản Mạt, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La


Tên Doanh nghiệp: Công ty CP Cà phê Phúc Sinh Sơn La

Tên tiếng Anh: Phuc Sinh Son La Coffee Corporation

Người đại diện: Ông Vũ Việt Thắng - GĐ

Địa chỉ: Bản Mạt, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La

Email: md@phucsinhsonla.com

Tel: (0212) 2258588

Fax: (0212) 2258599

Website: phucsinhsonla.com

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_diep_cefe

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn

Website is designed at tnweb.vn