Language Translation
.
logo_khong_nen_khong_chu_tai_web
HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Vietnam Coffee Cocoa Association ( Vicofa )
Bền vững - Năng suất - Chất lượng - Giá trị gia tăng
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Bộ máy tổ chức

Ngày đăng: 07-08-2018

Tên gọi:  Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam  
Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Coffee – Cocoa Association  
Tên viết tắt:  VICOFA  

logo_hiep_hoi_1_copy

 

Biểu trưng của Hiệp hội là chữ V mà một nhánh bên phải của chữ V mang một nhân cà phê. Rãnh của nhân cong theo hình  biển Việt Nam như chữ S. Bên dưới là hàng chữ VICOFA.

Hiệp hội Cà phê - Ca Cao Việt Nam (VICOFA) được thành lập theo Nghị quyết của Hội nghị các hội viên sáng lập ngày 04/01/1990 và được công nhận theo Quyết định số 28/KTĐN-TCCB ngày 22/01/1990 của Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại (nay là Bộ Công Thương).

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, phi lợi nhuận, tổ chức và hoạt động theo pháp luật Việt Nam và theo Điều lệ của Hiệp hội được hội viên thông qua ở mỗi kỳ Đại hội và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn. Đến nay, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam đã trải qua 10 kỳ Đại hội.

 

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam ra đời do sáng kiến của các hội viên sáng lập họp ngày 04/01/1990 tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hội nghị cử Hội đồng quản trị gồm 21 thành viên. Hội nghị này được xem là Đại hội Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam lần thứ nhất. Ông Đoàn Triệu Nhạn, lúc này là Tổng Giám đốc Tổng công ty Cà phê Việt nam, được bầu làm Chủ tịch HĐQT Hiệp hội. Bản Điều lệ của Hiệp hội sau khi được chỉnh sửa đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm phê duyệt ngày 19/02/1992.

 

Đại hội Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam nhiệm kỳ II họp tại Thành phố Vũng Tàu ngày 27 và 28/06/1994, bầu Hội đồng quản trị gồm 15 thành viên, trong đó ông Đoàn Triệu Nhạn được bầu làm Chủ tịch và có hai thành viên là quan chức của Bộ Thương mại và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Đại hội Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam nhiệm kỳ III họp tại Hà Nội ngày 22 và 23/8/1997, bầu Hội đồng quản trị gồm 21 thành viên do ông Đoàn Triệu Nhạn làm Chủ tịch, và thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, Điều lệ sửa đổi này đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt theo Quyết định số 1322 QĐ-BNN/TCCB ngày 4/5/1998.

 

Đại hội nhiệm kỳ IV của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam đã được tiến hành tại Hà Nội vào ngày 04/05/2001, kết thúc sớm nhiệm kỳ III (1997-2002). Đại hội đã bầu lên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ thứ IV với 21 thành viên do ông Đoàn Triệu Nhạn tiếp tục làm Chủ tịch và thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam. Điều lệ sửa đổi này được Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 41/2001/QĐ-BTCCBCP ngày 30/07/2001. 

 

Đại hội nhiệm kỳ V của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (2004 - 2007) đã bầu ông Vân Thành Huy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Đoàn Triệu Nhạn làm Phó Chủ tịch thường trực, trưởng văn phòng đại diện tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Nam làm Phó Chủ tịch, ông Lê Đức Thống làm Trưởng ban kiểm tra, ông Nguyễn Lê Dân làm Tổng thư ký.

 

Đại hội nhiệm kỳ VI của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (2008-2010) được tiến hành vào ngày 04/01/2008 tại Hà Nội đã bầu lên Ban chấp hành mới gồm 19 ủy viên và Hội nghị BCH lần thứ 1 đã họp phân công các chức vụ như sau:

1. Chủ tịch BCH: Ông LƯƠNG VĂN TỰ  (Nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại nay là Bộ Công Thương, Nguyên Trưởng đoàn đàm phán WTO)

2. Phó Chủ tịch: Ông ĐỖ VĂN NAM (Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam)

3. Phó Chủ tịch:  Ông ĐỖ HÀ NAM (Giám đốc CTy Cổ phần INTIMEX  Tp. Hồ Chí Minh )

4. Trưởng ban Kiểm tra: Ông LÊ ĐỨC THỐNG (Giám đốc CTy TNHH một thành viên XNK 2/9 Daklak)

Tổng Thư Ký: Ông PHAN HỮU ĐỄ

 

Đại hội nhiệm kỳ VII của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (2011-2014) được tiến hành vào ngày 9/4/2011 tại thành phố Hồ Chí Minh và đã bầu ra 21 người vào Ban Chấp hành (BCH) Hiệp hội, trong đó:

1. Chủ tịch BCH: Ông LƯƠNG VĂN TỰ  (Nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại, nay là Bộ Công Thương, Nguyên Trưởng đoàn đàm phán WTO)

2. Phó Chủ tịch thường trực:  Ông NGUYỄN NAM HẢI (Chủ tịch HĐQT- TGĐ Cty CAFECONTROL)

3. Phó Chủ tịch:  Ông ĐOÀN ĐÌNH THIÊM (Chủ tịch HĐQT Thành viên TCty Cà phê Việt Nam)

4. Phó Chủ tịch:  Ông ĐỖ HÀ NAM (Chủ tịch HĐQT- TGĐ Cty CP Tập đoàn Intimex)

Tổng Thư Ký: Ông NGUYỄN VIẾT VINH, nguyên chuyên viên cao cấp của Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

Đại hội nhiệm kỳ VIII của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (2014-2017) được tiến hành vào ngày 11/4/2014 tại thành phố Hồ Chí Minh và đã bầu ra 19 người vào Ban Chấp hành (BCH) Hiệp hội, trong đó: 

1. Chủ tịch BCH: Ông LƯƠNG VĂN TỰ  (Nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại nay là Bộ Công Thương, Nguyên Trưởng đoàn đàm phán WTO)

2. Phó Chủ tịch BCH:  Ông ĐỖ HÀ NAM (Chủ tịch HĐQT- TGĐ Cty CP Tập đoàn Intimex)

3. Phó Chủ tịch BCH:  Ông NGUYỄN NAM HẢI (TGĐ TCty Cà phê Việt Nam)

4. Trưởng Ban Kiểm soát: Ông LÊ TIẾN HÙNG (GĐ Cty TNHH MTV XNK 2/9 Daklak)

Tổng Thư Ký: Ông NGUYỄN VIẾT VINH, nguyên chuyên viên cao cấp của Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

 

Đại hội nhiệm kỳ IX của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (2017-2020) được tiến hành vào ngày 11/12/2017 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và đã bầu ra 19 người vào Ban Chấp hành (BCH) Hiệp hội, trong đó 5 người trong Ban Thường vụ: 

1. Chủ tịch BCH: Ông LƯƠNG VĂN TỰ  (Nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại nay là Bộ Công Thương, Nguyên Trưởng đoàn đàm phán WTO)

2. Phó Chủ tịch BCH kiêm Tổng Thư ký: Ông NGUYỄN NAM HẢI (TGĐ - Công ty CP giám định chất lượng cà phê và hàng hóa XNK (Cafecontrol))

3. Phó Chủ tịch BCH:  Ông ĐỖ HÀ NAM (Chủ tịch HĐQT- TGĐ Cty CP Tập đoàn Intimex)

4. Phó Chủ tịch BCH:  Ông PHAN XUÂN THẮNG (CT HĐTV - Tổng Công ty Cà phê Việt Nam – Công ty TNHH MTV)

5. Trưởng Ban Kiểm tra: Ông LÊ TIẾN HÙNG (TGĐ -Công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đăklăk)

 

Đại hội nhiệm kỳ X của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (2021-2024) được tiến hành vào ngày 28/12/2021 tại hai đầu cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh kết hợp trực tuyến trên nền tảng zoom đã bầu ra 21 người vào Ban Chấp hành Hiệp hội, trong đó 6 người trong Ban Thường vụ: 

1. Chủ tịch BCH: Ông NGUYỄN NAM HẢI (TGĐ Công ty CP giám định chất lượng cà phê và hàng hóa XNK (Cafecontrol))

2. Phó Chủ tịch BCH: Ông ĐỖ HÀ NAM (Chủ tịch HĐQT /TGĐ Công ty CP Tập đoàn Intimex)

3. Phó Chủ tịch BCH: Ông PHAN XUÂN THẮNG (CT HĐTV Tổng Công ty Cà phê Việt Nam – Công ty TNHH MTV)

4. Phó Chủ tịch BCH:  Ông BẠCH THANH TUẤN (Giám Đốc Công ty TNHH MTV Phát triển cộng đồng (CDC))

5. Phó Chủ tịch BCH:  Ông THÁI NHƯ HIỆP (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vĩnh Hiệp)

6. Trưởng Ban Kiểm tra: Ông LÊ TIẾN HÙNG (TGĐ Công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đăklăk)

Tổng thư ký: Ông PHẠM THẮNG - TGĐ Công ty TNHH Sản xuất và TM Cát Quế

Hiện nay Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt nam có trên 100 Hội viên là các Doanh nghiệp  sản xuất chế biến thu mua, xuất khẩu cà phê, ca cao, các Trung tâm nghiên cứu và Viện nghiên cứu trên địa bàn cả nước từ Bắc chí Nam ở cả hai vùng cà phê Robusta và Arabica.

Hiệp hội luôn mong muốn tiếp nhận Hội viên mới và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực cà phê, ca cao./.

TIN TỨC CÙNG CHUYÊN MỤC
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
THỊ TRƯỜNG GIÁ CÀ PHÊ
Cập nhật hôm nay:
Giá định hướng ICOGiá trên sàn kỳ hạnGiá nội địa

Xem chi tiết >>>                             Chỉ số giá định hướng ngày: 12/08/2022

ĐVT: US cents/lb  

 

 

 

ICO Indicator prices
(US cents/lb)  12/08/2022

 

 

change

ICO Composite

201.65

+0.3%

Colombian Milds

296.41

+0.9%

Other Milds

270.12

+0.7%

Brazilian Naturals

221.83

-0.4%

Robustas

112.73

+0.5%

Xem chi tiết >>>                             Phiên giao dịch: 15/08/2022

ĐVT: USD/tấn (London)

US cents/lb (New York)

 

London

Giá khớp

Thay đổi

09/22

2256

+4

11/22

2265

+4

New York

Giá khớp

Thay đổi

12/22

221.55

-0.85

03/23

216.70

-0.85

Xem chi tiết >>>                            Ngày cập nhật: 25/07/2022

ĐVT: đồng/kg

 

 

Daklak:                

Mua xô: 43.400 đồng/kg cơ sở

Giao kho Daklak: 43.600 đồng/kg

Giao kho Bình Dương: 43.800 đồng/kg

R2: +200 đồng/kg so với xô

Mua R1 sàng 16: +800 đồng/kg

 

Gia Lai:                

Mua xô: 43.200 – 43.400 đồng/kg

 

Lâm Đồng:          

Mua xô: 43.400 – 43.600 đồng/kg

 HỘI VIÊN LIÊN KẾT
lien_he_qung_cao
WEBSITE LIÊN KẾT
icobo_tai_chinhbo_cong_thngvcci_chuan_moi
cu_thuebo_nong_nghiephai_quantong_cuc_thong_ke
THÀNH VIÊN HIỆP HỘI
logo_mau_moiw

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM (VICOFA)

Người đại diện: Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội

 

Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội

VP Đại diện VICOFA tại TP. HCM: 135A Pasteur (lầu 5), phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

 

Tel: 024 3733 6520 - 3845 2818

E-mail: info.vicofa@gmail.com 

Website: www.vicofa.org.vn

 

Ghi rõ nguồn "www.vicofa.org.vn" khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này.

 

                                                                 gf-icn-youtube gf-icn-facebook gf-icn-twitter gf-icn-instagram gf-icn-rss

Website is designed at tnweb.vn