banner_20thang8_copy

Công Ty TNHH Tiếp Vận Cam Ranh

57 Đường Trường Sơn, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa


Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Tiếp Vận Cam Ranh

Tên tiếng Anh: Cam Ranh Logistics

Người đại diện: Ông Nguyễn Ngọc Sơn - TGĐ

Địa chỉ: 57 Đường Trường Sơn, Phường Vĩnh Trường, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Email: son.nguyen@camranhlog.com

Tel: 0932 654 768  

Website: www.camranhlog.com

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_diep_cefe

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn

Website is designed at tnweb.vn