banner_20thang8_copy

Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa

96 Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai

 

Tên Doanh nghiệp / Tổ chức: Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa

Tên tiếng Anh: Tin Nghia Corporation

Người đại diện: Ông Quách Văn Đức - CT HĐQT - TGĐ

Địa chỉ: 96 Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai

Email:  info@tinnghiacorp.com.vn

Tel: (0251)3822486- 3822498

Fax: (0251)3823747

Website: http://timexco.com/

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_diep_cefe

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn

Website is designed at tnweb.vn