banner_20thang8_copy

Công ty CP MASCOPEX

38B Nguyễn Biểu-Vĩnh Hải - Nha Trang - Khánh Hòa


Tên Doanh nghiệp: Công ty CP MASCOPEX

Tên tiếng Anh: MASCOPEX Joint Stock Company

Người đại diện: Ông Ngô Xuân Nam - TGĐ

Địa chỉ: 38B Nguyễn Biểu-Vĩnh Hải - Nha Trang - Khánh Hòa

Email: info@mascopex.com

Tel: (0258)3831078

Fax: (0258)3831688

Website: www.mascopex.com

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_diep_cefe

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn

Website is designed at tnweb.vn