banner_20thang8_copy

Công ty TNHH Minh Huy

54E Qlộ I, F.Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai


Tên Doanh nghiệp / Tổ chức: Công ty TNHH Minh Huy

Tên tiếng Anh: Minh Huy Co., Ltd

Người đại diện: Ông Nguyễn Minh Bạn - GĐ

Địa chỉ: 54E Qlộ I, F.Xuân Bình, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai

Email: mhuy_lk@minhhuy-lk.com ; ban.nm@minhhuy-lk.com

Tel: (0251)3877129

Fax: (0251)3876071

Website:

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_diep_cefe

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn

Website is designed at tnweb.vn