banner_20thang8_copy

Thông tin về 7 địa điểm kiểm tra, giám sát của Hải quan Nam Ninh, Quảng Tây chỉ định đối với hàng hoa quả Việt Nam khi nhập khẩu vào Quảng Tây, Trung Quốc

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam nhận được thông báo của Cục Chế biến và phát triển thị trường Nông sản về việc Hải quan Trung Quốc xây dựng địa điểm kiểm tra, giám sát chỉ định đối với hàng hóa hoa quả Việt Nam khi nhập khẩu vào Quảng Tây, Trung Quốc nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ công tác kiểm tra, giám sát đồng bộ đối với mặt hàng hoa quả nông sản nhập khẩu từ Việt Nam.

Vậy Văn phòng Hiệp hội xin thông báo và gửi kèm theo thông tin về 07 địa điểm kiểm tra, giám sát của hải quan Nam Ninh, Quảng Tây. Đề nghị các hội viên thực hiện tốt quy định truy xuất nguồn gốc, bao bì, nhãn mác hàng hóa và chủ động trong hoạt động xuất khẩu./.

Tải về đầy đủ nội dung thông tin90hhcpccthong_tin_ve_7_dia_diem_kiem_tra_giam_sat_cua_hai_quan_nam_ninh.pdf

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_diep_cefe

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn

Website is designed at tnweb.vn