banner_20thang8_copy

Hội nghị trực tuyến các nước sản xuất cà phê

Hội nghị trực tuyến các nước sản xuất cà phê về tác động của đại dịch Covid-19 đến ngành cà phê và hành động của các nước để ứng phó với những khó khăn này


Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_diep_cefe

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn

Website is designed at tnweb.vn