banner_20thang8_copy

Đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - 

VĂN PHÒNG THÔNG BÁO VÀ ĐIỂM HỎI ĐÁP QUỐC GIA VỀ VSDT VÀ KIỂM DỊCH ĐỘNG, THỰC VẬT VIỆT NAM 

đề nghị triển khai gấp việc đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:

 

-         Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

-         Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế);

-         Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương).

 

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đánh giá tác động, phổ biến, hướng dẫn các địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp việc thực hiện, đáp ứng các thủ tục, quy định đối với quản lý chất lượng nông sản nhập khẩu của thị trường Trung Quốc tại Lệnh 248, Lệnh 249 có hiệu lực từ 01/01/2022;

Căn cứ Danh mục sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hoá và thẩm quyền  quản  lý  nhà  nước  quy  định  tại  Phụ  lục  II,  III  và  IV  Nghị  định   số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

Theo thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về Quản lý và đăng đăng ký doanh nghiệp sản xuất, chế biến, bảo quản và kinh doanh thực phẩm đăng ký xuất khẩu vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Lệnh 248 - Phụ lục 1 đính kèm) và Công hàm số 353/2021 của Cục An toàn thực phẩm xuất nhập khẩu thuộc Tổng cục Hải quan Trung Quốc về hướng dẫn triển khai đăng ký doanh nghiệp nước ngoài (Phụ lục 2 đính kèm);

Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật Việt Nam (Văn phòng SPS Việt Nam) thông báo và đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai việc đáp ứng các quy định về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, cụ thể như sau:

  1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai gấp việc đăng ký doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu thực phẩm vào thị trường Trung Quốc; gửi hồ sơ đăng ký về Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ trước ngày 26/10/2021.
  2. Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ; đối với các sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do 

    (i) Cục Bảo vệ thực vật đối với các sản phẩm có nguồn gốc thực vật; (ii) Cục Thú y đối với các sản phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn; (iii) Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đối với các sản phẩm thủy sản: là cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận và kiểm tra doanh nghiệp (hồ sơ đăng ký), xác nhận doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu đăng ký thì tiến hành thủ tục đăng ký với Tổng cục Hải quan Trung Quốc theo quy định nêu trên trước ngày 30/10/2021.

  3. Các doanh nghiệp chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý ở địa phương để hoàn thiện hồ sơ đăng ký, đảm bảo đúng thời hạn quy định; phối hợp với các nhà nhập khẩu, đại lý tại Trung Quốc để nắm thông tin về ghi nhãn bao bì, đóng gói phù hợp với quy định của thị trường.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, liên hệ: Văn phòng SPS Việt Nam, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: 024.32444150, email: spsvietnam@mard.gov.vn, để kịp thời xử lý./.

Tài liệu tải xuống:

1. Công văn 221 SPS gửi các địa phương về hướng dẫn 2 lệnh 248 và 249 của TCHQ Trung Quốc:  cv_221_sps_huong_dan_2_lenh_248_va_249_cuatchqtq.docx

2. Phụ lục 1. Quy định Quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Trung Quốc phu_luc_1._quy_dinh_quan_ly_dang_ky_dn_sx_nuoc_ngoai.docx

3. Phụ lục 2. phu_luc_2..docx

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_diep_cefe

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn

Website is designed at tnweb.vn