banner_20thang8_copy

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát quế

Khu công nghiệp 72 hecta, thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội


Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cát quế

Tên tiếng Anh: Cat Que Production and Trade Co. Ltd

Người đại diện: Ông Phạm Thắng -GĐ

Địa chỉ: Khu công nghiệp 72 hecta, thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội 

Email: coffeecatquehn@gmail.com

Tel: (024)33667766/33940234

Fax: (024)33843542

Website:

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_diep_cefe

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn

Website is designed at tnweb.vn