banner_20thang8_copy

Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Tiêu

Buôn Tiêu, Xã Ea Tiêu, Huyện Cưkuin, Daklak

 

Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Tiêu

Tên tiếng Anh: Ea Tieu Coffee One Member Co., Ltd

Người đại diện: Ông Nguyễn Công Tiến - GĐ  

Địa chỉ: Buôn Tiêu, Xã Ea Tiêu, Huyện Cưkuin, Daklak

Email: vinacafeeatieu@yahoo.com.vn

Tel: (0262)3636743- 3636697

Fax: (0262)3636744

Website:

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_diep_cefe

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn

Website is designed at tnweb.vn