banner_20thang8_copy

Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam

46 Ngô Quyền - Hà Nội


Tên Doanh nghiệp: Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam 

Tên tiếng Anh: The Vietnam National General Export - Import Joint Stock Company No. I (GENERALEXIM)

Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Thu Hoài -TGĐ

Địa chỉ: 46 Ngô Quyền - Hà Nội

Email: gexim@ge1.com.vn

Tel: (024)38264009-38265190- 38262337

Fax: (024)38259894

Website: www.generalexim.com.vn

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_diep_cefe

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn

Website is designed at tnweb.vn