banner_20thang8_copy

Công ty CP Chè Cầu Đất - Đà Lạt

Quốc lộ 20, Thôn Trường Thọ, p. Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng


Tên Doanh nghiệp: Công ty CP Chè Cầu Đất - Đà Lạt

Tên tiếng Anh:  CAU DAT - DA LAT TEA JOINT STOCK COMPANY (CAU DAT FARM)

Người đại diện: Ông Nguyễn Việt Dũng - GĐ Điều hành

Địa chỉ: Quốc lộ 20, Thôn Trường Thọ, p. Trạm Hành, Đà Lạt, Lâm Đồng

Email: info@caudatfarm.com

Tel: 1800 1192

Website: https://caudatfarm.com/

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_diep_cefe

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn

Website is designed at tnweb.vn