banner_20thang8_copy

Chi nhánh Tổng Công ty Cà phê Việt Nam -Công ty Cà phê IA SAO2

Thôn Tân An, Xã Ia Sao2, Huyện Ia Grai, Gia Lai


Tên Doanh nghiệp:  Chi nhánh Tổng Công ty Cà phê Việt Nam -Công ty Cà phê IA SAO2

Tên tiếng Anh: Vinacafe Branch - IA SAO 2 Coffee Company

Người đại diện: Bà Phan Thi Thanh - GĐ

Địa chỉ: Thôn Tân An, Xã Ia Sao2, Huyện Ia Grai, Gia Lai

Email: congtyiasao2@gmail.com

Tel: (0269)3825391/3825156

Fax: (0269)3825978

Website: 

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_diep_cefe

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn

Website is designed at tnweb.vn