banner_20thang8_copy

Cẩm nang Hướng dẫn "Dịch bệnh Covid và an toàn thực phẩm: Cẩm nang dành cho doanh nghiệp thực phẩm"


Cẩm nang Hướng dẫn "Dịch bệnh Covid và an toàn thực phẩm: Cẩm nang dành cho doanh nghiệp thực phẩm" do FAO và WHO ban hành tại địa chỉ: https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-and-food-safety-guidance-for-food-businesses

Tham khảo bản dịch (không chính thức) tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/tin-tuc/cam-nang-huong-dan-an-toan-thuc-pham-cho-co-so-san-xuat-thuc-pham-va-cac-co-quan-quan-ly-trong-thoi-ky-covid-19.htmlPhản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
lien_he_quang_cao_chuan
baaner_diep_cefe

HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818   -  Fax: (+84.24) 3733 7498
Email: info.vicofa@gmail.com    -     Website: www.vicofa.org.vn

Website is designed at tnweb.vn